Wiadomość z łączem do ustawiania hasła została wysłana na adres: Aby uzyskać dostęp do zakupów, niezbędne jest hasło.

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OFERT PROMOCYJNYCH, WYPRZEDAŻY I RABATÓW

Oferta dostępna na całym świecie dla nowych i obecnych posiadaczy subskrypcji Creative Cloud, którzy dodają plan roczny Adobe Stock (10 zasobów miesięcznie). Dodając plan roczny Adobe Stock (10 zasobów miesięcznie) do nowego lub istniejącego planu Creative Cloud w serwisie Adobe.com, otrzymasz zwrot opłat za jeden miesiąc subskrypcji Adobe Stock. Oferta ograniczona do 1 egzemplarza na klienta. Wymagana subskrypcja na 12 miesięcy. Oferta dotyczy tylko licencji standardowych. Po zakończeniu okresu obowiązywania oferty subskrypcja zostanie automatycznie rozliczona według standardowej ceny, chyba że ją zmienisz lub anulujesz. Oferta nie jest dostępna dla klientów korzystających z licencji OEM lub licencjonowania zbiorowego.

Ogólne warunki

Oferta ważna tylko dla uprawnionych osób powyżej 18 roku życia. Osoby zamieszkałe lub przebywające w krajach objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu na mocy przepisów USA lub praw lokalnych nie mogą skorzystać z oferty. Warunki i ceny oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Oferty nie można przenosić w drodze cesji, wymieniać, sprzedawać ani przekazywać innym stronom, łączyć z innymi ofertami ani wymieniać na środki pieniężne lub inne towary i usługi, które nie zostały wyraźnie wskazane jako objęte ofertą. Oferta może nie być dostępna w miejscu zamieszkania klienta.

Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA NIEWAŻNA TAM, GDZIE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NAKŁADA ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W TYM ZAKRESIE.