Informacje o licencji Adobe Stock

Wybór odpowiedniego typu licencji

 • Przegląd

  Te informacje o licencjach Adobe Stock odnoszą się tylko do planu Creative Cloud dla indywidualnych użytkowników i zespołów oraz planów VIP. Użytkownicy korzystający z umowy ETLA powinni zapoznać się ze stroną licencji dla przedsiębiorstw.


  Zasoby graficzne

  Bezterminowa, ogólnoświatowa licencja Adobe Stock umożliwia korzystanie z licencjonowanego zasobu we wszystkich mediach, w tym w druku, prezentacjach, transmisjach rozgłoszeniowych, serwisach internetowych i mediach społecznościowych. Przejrzyj poniższe podsumowanie ograniczeń lub przeczytaj Warunki, aby uzyskać więcej informacji.


  Porównanie licencji

  ZastosowanieLicencja standardowaLicencja plusLicencja rozszerzona
  Nieograniczona liczba wyświetleń WWW
  Zasobu można używać w marketingu e-mail, reklamach na urządzenia mobilne, mediach społecznościowych oraz programach radiowo-telewizyjnych*
  Można modyfikować zasób*
  Maksymalnie 500 000 egzemplarzy lub wyświetleń zasobu
  Ponad 500 000 egzemplarzy lub wyświetleń zasobu
  Zasób można wykorzystywać w towarach, szablonach lub innych produktach na sprzedaż*

  *Zobacz ograniczenia dotyczące zasobów z oznaczeniem Tylko do użytku redakcyjnego.

  Licencje standardowe

  Większość zdjęć, prac wektorowych i ilustracji Adobe Stock ma licencję standardową, która umożliwia:

  • Powielanie zasobu w nakładzie do 500 000 egzemplarzy w dowolnych mediach, w tym na opakowaniach produktów, w drukowanych materiałach marketingowych, dokumentach cyfrowych lub oprogramowaniu.
  • Wykorzystywanie zasobu w marketingu e-mail, reklamach na urządzenia mobilne i programach telewizyjnych lub cyfrowych, pod warunkiem, że przewidywana liczba odbiorców jest mniejsza niż 500 000.
  • Publikowanie zasobu w serwisie WWW lub w mediach społecznościowych bez ograniczeń liczby wyświetleń.
  • Używanie zasobu w niektórych rodzajach produktów, na przykład w podręcznikach, pod warunkiem, że zasób nie stanowi podstawowej wartości takiego produktu i nie jest powielany w nakładzie przekraczającym 500 000 egzemplarzy.
  • Udostępnianie niezmodyfikowanego zasobu swoim pracownikom i wykonawcom, którzy zostali zobowiązani w drodze umowy do przestrzegania warunków licencji.
  • Przenoszenie licencji na klienta lub pracodawcę.

  W przypadku licencji standardowej te działania są zabronione:

  • Rozpowszechnianie samodzielnego pliku.
  • Tworzenie towarów, szablonów lub innych produktów przeznaczonych do odsprzedaży lub dystrybucji, w których podstawową wartość produktu stanowi sam zasób. Nie można na przykład użyć zasobu do utworzenia plakatu, koszulki lub kubka, które byłyby kupowane ze względu na nadrukowany na nich obraz.
  • Przekazywanie licencji więcej niż jednemu pracodawcy lub klientowi, chyba że dla każdego z nich nabyto osobną licencję.

  Licencje Plus

  Licencje plus są dostępne na następujące pozycje z Adobe Stock: wideo, szablony i zasoby 3D oraz zasoby z kolekcji Premium.

  W przypadku licencji Plus te działania są dozwolone:

  • Używanie zasobu według wszelkich uprawnień udzielanych w ramach licencji standardowej.
  • Powielać zasób powyżej limitu 500 000 egzemplarzy/odbiorców.

  W przypadku licencji Plus te działania są zabronione:

  • Rozpowszechnianie samodzielnego pliku.
  • Tworzenie towarów, szablonów lub innych produktów przeznaczonych do odsprzedaży lub dystrybucji, w których podstawową wartość produktu stanowi sam zasób. Nie można na przykład użyć zasobu do utworzenia plakatu, koszulki lub kubka, które byłyby kupowane ze względu na nadrukowany na nich obraz.

  Licencje rozszerzone

  W przypadku licencji rozszerzonej te działania są dozwolone:

  • Używanie zasobu według wszelkich uprawnień udzielanych w ramach licencji standardowej.
  • Powielanie zasobu powyżej limitu 500 000 egzemplarzy/odbiorców.
  • Tworzenie materiałów lub produktów przeznaczonych do odsprzedaży lub dystrybucji, w których główną wartość produktu stanowi sam zasób, np. kubków lub koszulek.

  W przypadku licencji rozszerzonej zabronione jest:

  • Rozpowszechnianie samodzielnego pliku.

  Licencja ograniczona Adobe Express

  Niektóre zasoby Adobe Stock udostępniane w aplikacji Adobe Express są objęte licencją ograniczoną Adobe Express*. Taka licencja udziela następujących uprawnień:

  • Wykorzystanie zasobu w aplikacji Adobe Express.
  • Włączanie zasobu do własnego projektu Adobe Express i publikowanie lub pobieranie tego projektu do użycia poza aplikacją.

  Licencja ograniczona Adobe Express nie zezwala na następujące działania:

  • Pobieranie, eksportowanie lub udostępnianie zasobu w formie samodzielnego pliku.
  • Używanie zasobu jako samodzielnego pliku poza aplikacją Adobe Express.
  • Używanie zasobu w nowym projekcie Adobe Express po zakończeniu płatnego planu Adobe Express.
  • Używanie zasobu w towarach lub plikach szablonów przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji, gdy wynikowy projekt nie stanowi oryginalnego utworu. Nie można na przykład użyć zasobu do utworzenia plakatu, koszulki lub kubka, które byłyby kupowane ze względu na nadrukowany na nich obraz.

  * Zasoby Adobe Stock na licencji ograniczonej Adobe Express są zazwyczaj oznaczone ikoną korony, widoczną podczas wyszukiwania w aplikacji Adobe Express. Aby sprawdzić typ licencji już po zaimportowaniu zasobu do projektu Adobe Express, zaznacz taki zasób i kliknij ikonę „Informacje o źródle”.


  Do użytku redakcyjnego

  Oprócz ograniczeń licencyjnych, o których mowa powyżej, zasoby oznaczone etykietą „Tylko do użytku redakcyjnego” mają dodatkowe ograniczenia:

  • Można używać tylko w związku z wydarzeniami lub tematami stanowiącymi przedmiot informacji prasowych lub cieszących się publicznym zainteresowaniem — na ogół w gazetach i czasopismach, na blogach informacyjnych lub w tym podobnych środkach przekazu.
  • Nie można używać do celów komercyjno-reklamowych, takich jak promocje, reklamy, rekomendacje, artykuły reklamowe, blogi komercyjne, towary w obrocie komercyjnym itp. — nawet w przypadku nabycia licencji rozszerzonej — bez uprzedniej pisemnej właściciela praw autorskich do zasobu, a tam, gdzie ma to zastosowanie, także dodatkowych zezwoleń.
  • Nie można modyfikować, za wyjątkiem drobnych zmian mających zapewnić odpowiednią jakość techniczną lub niewielkich zmian rozmiaru, wyłącznie przy zachowaniu kontekstu redakcyjnego i integralności merytorycznej oryginału.
  • We wszystkich zastosowaniach należy zamieścić na stronie oraz w polu IPTC pliku odpowiednią informację o pochodzeniu zasobu, na przykład „Nazwa agencji / imię i nazwisko autora — stock.adobe.com”.

  Zasoby audio

  Gdy masz licencję audio bez tantiem z Adobe Stock, możesz używać licencjonowanego utworu tyle razy, ile chcesz, tak długo, jak chcesz, w dowolnym miejscu na świecie.

  Standardowa licencja audio obejmuje najpopularniejsze zastosowania, np. w mediach społecznościowych, serwisach WWW, reklamach cyfrowych i prezentacjach w firmie, z wyjątkiem tych wymienionych poniżej.

  Rozszerzona licencja audio jest wymagana w przypadku projektów, które będą rozpowszechniane w:

  • TV lub radio
  • Płatne usługi transmisji strumieniowej lub wideo na żądanie
  • Aplikacje lub gry wideo
  • Przedstawienia teatralne
  • Lokalizacje w fizycznych punktach sprzedaży

  Ograniczenia dotyczące obu typów licencji audio:

  • Pliki audio muszą być zsynchronizowane z obrazem, narracją itd. Niedozwolona jest dystrybucja samodzielnego pliku. Plik audio nie może stanowić głównej wartości produktu końcowego.
  • Niedozwolone jest tworzenie remiksów i mashupów oraz wprowadzanie innych zmian w celu utworzenia nowego utworu muzycznego. Dopuszczalne są tylko minimalne modyfikacje.
  • Plików audio nie wolno dodawać do szablonów, znaków logo lub innych materiałów opatrzonych marką firmy.

  Pełne warunki licencji audio podano w Warunki.


  Więcej informacji

  Jeśli nadal masz pytania:

  • Typ licencji można sprawdzić na stronie szczegółowych danych zasobu w przeglądarce.
  • Jeśli chcesz sprawdzić, jaką licencję posiadasz na konkretny zasób, albo jeśli musisz kupić dodatkową licencję na zasób, kliknij nazwę swojego konta na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć stronę Historia licencji.
  • Te informacje o licencjach Adobe Stock odnoszą się tylko do planu Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników i zespołów. Użytkownicy planu dla przedsiębiorstw powinni zapoznać się ze stroną licencji dla przedsiębiorstw.
  • Pełne warunki licencji, w tym obowiązujące dodatkowe ograniczenia, podano na stronie Warunki.