Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI PRO PROPAGAČNÍ/PRODEJNÍ/SLEVOVÉ NABÍDKY

Nabídka je určena pro nové a stávající předplatitele služby Creative Cloud po celém světě, kteří si přidají roční plán pro 10 datových zdrojů Adobe Stock měsíčně. Pokud si k novému nebo stávajícímu plánu služby Creative Cloud prostřednictvím stránky Adobe.com přidáte roční plán pro 10 datových zdrojů Adobe Stock měsíčně, dostanete zpět platbu za jeden měsíc využívání služby Adobe Stock. Limit: 1 na předplatitele. Podmínkou je 12měsíční předplatné. Pouze standardní licence. Po skončení období nabídky vám za předplatné bude automaticky účtována standardní sazba, pokud jej nezměníte nebo nezrušíte. Nabídka není k dispozici pro zákazníky OEM a zákazníky využívající licence Volume Licensing.

Obecné podmínky

Nabídka platí pouze pro oprávněné osoby starší 18 let. Oprávněni nejsou rezidenti a osoby v zemích, na které bylo uvaleno embargo, nebo v zemích s omezením exportu USA nebo místním omezením exportu. Nabídka a ceny se mohou z nepředvídaných důvodů a bez předchozího upozornění změnit. Nabídku není povoleno přidělit, vyměnit, prodat, převést, kombinovat nebo vykoupit za hotovost ani za jiné zboží nebo služby, které zde nejsou výslovně uvedeny jako zahrnuté. Dostupnost nabídky závisí na místě bydliště příjemce.

Mohou být uplatněny další podmínky. NABÍDKY NEVYUŽÍVEJTE V OBLASTECH, KDE JE ZAKÁZÁNA NEBO OMEZENA ZÁKONEM.