Licenční údaje pro Adobe Stock

Pochopení každého typu licence a výběr toho správného pro vás

 • Přehled

  Tyto informace týkající se licencí pro službu Adobe Stock jsou určeny pouze pro jednotlivce a členy týmů ve službě Creative Cloud. Firemní uživatelé naleznou informace zde: Stránka s licencí pro podniky.


  Vizuální datové zdroje

  Trvalá celosvětová licence Adobe Stock vám umožňuje používat vámi licencované datové zdroje ve všech médiích, včetně tisku, prezentací, vysílání, webových stránek a sociálních sítí. Další informace získáte po přečtení následujícího shrnutí omezení nebo dokumentu Smluvní podmínky.


  Srovnání licencí

  PoužitíStandardní licenceVylepšená licenceRozšířená licence
  Neomezený počet webových zobrazení
  Datový zdroj lze používat v e-mailovém marketingu, v mobilních reklamách, na sociálních sítích a ve vysíláních
  Datový zdroj lze upravovat*
  Až 500 000 kopií či zobrazení datového zdroje
  Více než 500 000 kopií či zobrazení datového zdroje
  Datový zdroj lze používat v propagačních materiálech, šablonách či jiných produktech k dalšímu prodeji

  *Viz omezení „Pouze pro redakční použití“.

  Standardní licence

  Většina fotografií, vektorové grafiky a ilustrací ve službě Adobe Stock je dostupná se standardní licencí. Standardní licence umožňuje následující:

  • Reprodukce až 500 000 kopií datového zdroje ve všech médiích, jako např. na obalech výrobků, vytištěných marketingových materiálech, digitálních dokumentech nebo softwaru.
  • Datové zdroje lze používat v rámci marketingových e-mailů, mobilní reklamy nebo televizního či digitální vysílání, jestliže je předpokládaný počet diváků nižší než 500 000.
  • Zveřejnění datového zdroje na webu nebo sociálních stránkách bez omezení počtu návštěvníků.
  • Datové zdroje lze použít u některých typů produktů (například v učebnicích), pokud primární hodnota produktu není samotný datový zdroj, a pokud náklad produktu nepřesahuje 500 000 kusů.
  • Sdílení neupravených datových zdrojů se svými zaměstnanci a smluvními partnery, kteří smluvně potvrdili dodržování licenčních podmínek.
  • Převedení licence na svého klienta nebo zaměstnavatele.

  Standardní licence neumožňují následující:

  • Distribuce samostatného souboru.
  • Vytváření propagačních materiálů, šablon nebo jiných produktů určených k prodeji nebo distribuci, kde je hlavní hodnotou produktu samotný datový zdroj. Datový zdroj například nelze použít k vytvoření plakátu, trička nebo hrníčku na kávu, který by někdo koupil výhradně kvůli datovému zdroji, který se na něm nachází.
  • Převedení licence na více než jednoho zaměstnavatele nebo klienta, pokud každý z nich nebude vlastníkem samostatné licence.

  Vylepšené licence

  Rozšířené licence jsou k dispozici k obrázkům, videím, šablonám, redakčním materiálům a 3D datovým zdrojům z prémiové kolekce a redakčním obrázkům ze služby Adobe Stock.

  Vylepšené licence umožňují následující:

  • Datové zdroje lze využívat v souladu se všemi právy vyplývajícími ze standardní licence.
  • Reprodukce datových zdrojů nad omezený počet 500 000 kopií/shlédnutí.

  Vylepšené licence neumožňují následující:

  • Distribuce samostatného souboru.
  • Vytváření propagačních materiálů, šablon nebo jiných produktů určených k prodeji nebo distribuci, kde je hlavní hodnotou produktu samotný datový zdroj. Datový zdroj například nelze použít k vytvoření plakátu, trička nebo hrníčku na kávu, který by někdo koupil výhradně kvůli datovému zdroji, který se na něm nachází.

  Rozšířené licence
  JIŽ BRZY

  Rozšířené licence umožňují následující:

  • Datové zdroje lze využívat v souladu se všemi právy vyplývajícími ze standardní licence
  • Reprodukce datových zdrojů nad omezený počet 500 000 kopií/shlédnutí.
  • Vytváření propagačních materiálů, šablon a dalších produktů určených k prodeji nebo distribuci, kde je hlavní hodnotou produktu samotný datový zdroj, jako jsou plakáty, trička nebo hrníčky.

  Rozšířené licence neumožňují následující:

  • Distribuce samostatného souboru.

  Redakční použití

  Vedle výše uvedených licenčních omezení platí pro datové zdroje označené popiskem „Pouze pro redakční použití“ následující:

  • Užívání je možné pouze v souvislosti s událostmi nebo kontextu, který je dostatečně zajímavý pro noviny nebo má veřejný význam, obvykle v novinových nebo časopisových článcích, na zpravodajských blozích nebo v podobných médiích.
  • Nesmí být použito ke komerčním účelům, jako jsou reklamy, propagační akce, názorová podpora, komerční sdělení, komerční blogy, propagační materiály atd., a to ani v případě, že získáte rozšířenou licenci, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka datového zdroje či dalších potřebných oprávnění.
  • Nemohou být upravovány s výjimkou menších vylepšení technické kvality nebo mírných oříznutí či změn velikosti, a to pouze za předpokladu, že zachováte redakční obsah a integritu originálu.
  • Všichni uživatelé jsou povinni přidat řádek s poznámkou o autorech uvedený na příslušné stránce a v poli řádku v souboru s poznámkou o autorech (IPTC), např. „Název agentury / jméno přispěvatele – stock.adobe.com“.

  Zvukové prostředky

  Prostřednictvím licencí pro zvuk ze služby Adobe Stock bez dalších licenčních poplatků můžete související licencované zvukové stopy používat kdekoli na světě kolikrát chcete a jak dlouho chcete.

  Standardní licence pro zvuk zahrnuje nejběžnější případy použití, jako jsou sociální média, webové stránky, digitální reklamy a firemní prezentace, mimo případů uvedených níže.

  Rozšířená licence pro zvuk je vyžadována v případě projektů, které budou distribuovány zde:

  • TV nebo rádio
  • Placený přístup na vyžádání nebo streamování videa
  • Aplikace nebo videohry
  • Divadelní představení
  • Fyzická prodejní místa

  Omezení pro obě zvukové licence:

  • Zvukové soubory je třeba synchronizovat s obrazem, vyprávěním apod. Samostatná distribuce není možná. Zvukový soubor nesmí představovat primární hodnotu konečného produktu.
  • Žádné remixy, mashupy nebo jiné úpravy za účelem vytvoření nové hudební stopy. Povoleny jsou pouze minimální úpravy.
  • Zvukové soubory nelze začlenit do šablon, log nebo jiných firemních značek.

  Úplné podmínky pro licencování zvuku naleznete v dokumentu Smluvní podmínky.


  Další informace

  Pokud máte další dotazy:

  • Typ licence přiřazené k datovému zdroji na stránce s podrobnostmi ve vašem webovém prohlížeči.
  • Pokud si nejste jisti, jaký typ licence na konkrétní datové zdroje máte, nebo pokud je třeba zakoupit další licenci na datové zdroje, kliknutím na své jméno na výše dostupném navigačním panelu otevřete stránku Stránka Historie licencí.
  • Tyto informace týkající se licencí pro službu Adobe Stock jsou určeny pouze pro jednotlivce a členy týmů ve službě Creative Cloud. Firemní uživatelé naleznou informace zde: Stránka s licencí pro podniky.
  • Úplné licenční podmínky včetně dalších omezení naleznete v dokumentu Smluvní podmínky.