En länk till val av lösenord har skickats till: För att komma åt dina inköp behöver du ett lösenord.
Portfolio:

Licensinformation för Adobe Stock

Förstå varje licenstyp och välj den som är rätt för dig.

Med en Adobe Stock-licens kan du använda din mediefil överallt i världen och licensen upphör aldrig att gälla.

Du får använda mediefilen i tryck, i presentationer, i sändningar, på webbplatser och på sociala medier, men du får inte dela eller distribuera mediefilen på något sätt så att andra kan använda den utan egen licens.

Den typ av licens du har köpt har några ytterligare begränsningar. Det här behöver du känna till:

Standardlicens

De flesta Adobe Stock-mediefiler har en standardlicens.

Förbättrad licens

Förbättrade licenser finns för bilder, videor, mallar, redaktionellt material och 3D-resurser i samlingen Adobe Stock Premium.

Utökad licens

Utökade licenser kan köpas för standardbilder om en standardlicens inte täcker dina behov.

Begränsningar för Redaktionellt

Mediefiler med etiketten Endast redaktionellt bruk är avsedda för användning i nyhetsrelaterade artiklar, bloggar, filmer och sändningar.

Upp till 500 000 exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får inte ha en framträdande plats i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Obegränsat antal exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får inte ha en framträdande plats i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Obegränsat antal exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får användas i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Förbättrad licens ger obegränsat antal exemplar eller visningar

Obegränsade webbvisningar

Mediefilen får inte användas i annonser, kampanjer eller andra kommersiella användningsområden

Mediefilen får inte användas i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Mediefilen får inte redigeras eller väsentligt förändras

Standardlicens

De flesta Adobe Stock-mediefiler har en standardlicens.

Förbättrad licens

Förbättrade licenser finns för bilder, videor, mallar, redaktionellt material och 3D-resurser i samlingen Adobe Stock Premium.

Upp till 500 000 exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får inte ha en framträdande plats i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Obegränsat antal exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får inte ha en framträdande plats i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Utökad licens

Utökade licenser kan köpas för standardbilder om en standardlicens inte täcker dina behov.

Begränsningar för Redaktionellt

Mediefiler med etiketten Endast redaktionellt bruk är avsedda för användning i nyhetsrelaterade artiklar, bloggar, filmer och sändningar.

Obegränsat antal exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får användas i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Förbättrad licens ger obegränsat antal exemplar eller visningar

Obegränsade webbvisningar

Mediefilen får inte användas i annonser, kampanjer eller andra kommersiella användningsområden

Mediefilen får inte användas i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Mediefilen får inte redigeras eller väsentligt förändras

Standardlicens

De flesta Adobe Stock-mediefiler har en standardlicens.

Upp till 500 000 exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får inte ha en framträdande plats i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Förbättrad licens

Förbättrade licenser finns för bilder, videor, mallar, redaktionellt material och 3D-resurser i samlingen Adobe Stock Premium.

Obegränsat antal exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får inte ha en framträdande plats i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Utökad licens

Utökade licenser kan köpas för standardbilder om en standardlicens inte täcker dina behov.

Obegränsat antal exemplar eller visningar av mediefilen

Obegränsade webbvisningar

Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar

Mediefilen får användas i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Begränsningar för Redaktionellt

Mediefiler med etiketten Endast redaktionellt bruk är avsedda för användning i nyhetsrelaterade artiklar, bloggar, filmer och sändningar.

Förbättrad licens ger obegränsat antal exemplar eller visningar

Obegränsade webbvisningar

Mediefilen får inte användas i annonser, kampanjer eller andra kommersiella användningsområden

Mediefilen får inte användas i marknadsföring och återförsäljning av produkter

Mediefilen får inte redigeras eller väsentligt förändras

Om du har ytterligare frågor:

  • Du kan se vilken typ av licens som är kopplad till en bild på förhandsvisningssidan i din webbläsare.
    En bild som visar förhandsvisningssidan med den typ av licens som är kopplad till bilden
  • Denna Adobe Stock-licensinformation är endast avsedd för enskilda användare och Creative Cloud for teams-medlemmar. För Enterprise-användare finns information i Enterprise-licenssida.
  • Om du inte vet vilken typ av licens du har för en viss mediefil, eller om du måste köpa en ytterligare licens för en mediefil klickar du på ditt namn i navigeringsfältet för att öppna din sida med licenshistorik.
  • Fullständig information och ytterligare begränsningar finns i våra fullständiga Villkor.