Adobe Stock-licensoplysninger

Forstå hver licenstype, og vælg den, der er den rigtige for dig

 • Oversigt

  Disse Adobe Stock-licensoplysninger er kun beregnet til enkeltpersoner, Creative Cloud for teams-medlemmer og VIP-medlemmer. ETLA-brugere henvises til Virksomhedslicenssiden.


  Visuelle aktiver

  En tidsubegrænset, verdensomspændende Adobe Stock-licens giver dig mulighed for at bruge dit licenserede aktiv i alle medier, herunder trykte materialer, præsentationer, udsendelser, websteder og på sociale mediesider. Se oversigten over begrænsningerne herunder, eller læs Vilkår og betingelser for at få flere oplysninger.


  Licenssammenligning


  BrugStandardlicensForbedret licensUdvidet licens
  Ubegrænset webvisninger
  Brug aktivet i e-mailmarketing, mobilreklamer, sociale medier eller et tv-program*
  Kan ændre aktivet*
  Op til 500.000 kopier eller visninger af aktivet
  Mere end 500.000 kopier eller visninger af aktivet
  Aktivet kan blive brugt i merchandise, skabeloner eller andre produkter til videresalg*

  *Se begrænsningerne på Kun til redaktionel brug.

  Standardlicenser

  De fleste Adobe Stock-fotos, -vektorer og -illustrationer leveres med en Standardlicens. Med en Standardlicens kan du:

  • Gengive op til 500.000 aftryk af aktivet i alle medier, herunder produktemballage, trykte marketingmaterialer, digitale dokumenter eller software.
  • Medtage aktivet i e-mailmarketing, mobile reklamer eller i et tv-program eller digitalt program, hvis det forventede antal seere er mindre end 500.000.
  • Offentliggøre aktivet på et websted eller et socialt mediewebsted uden begrænsninger på antallet af visninger.
  • Inkludere aktivet i nogle typer af produkter såsom i en lærebog, når blot produktets primære værdi ikke er selve aktivet, og produktet ikke gengives mere end 500.000 gange.
  • Dele det uændrede aktiv med dine medarbejdere og underleverandører, der kontraktligt har accepteret at overholde licensvilkårene.
  • Overdrage licensen til din kunde eller arbejdsgiver.

  Med en standardlicens kan du ikke:

  • Distribuere den separate fil.
  • Skabe merchandise, skabeloner eller produkter til videresalg eller distribution, hvor den primære værdi af produktet er knyttet til selve aktivet. Eksempelvis kan du ikke bruge aktivet til at lave en plakat, t-shirt eller kaffekop, som nogen ville købe specifikt på grund af det billede, der er trykt på den.
  • Overdrage licensen til mere end én arbejdsgiver eller kunde, medmindre der er en særskilt licens for hver af disse.

  Forbedrede licenser

  Forbedrede licenser er tilgængelige for Adobe Stock-videoer, skabeloner, 3D-aktiver og Premium-samlingen.

  Med en forbedret licens kan du:

  • Bruge aktivet med alle de rettigheder, som Standardlicensen giver.
  • Gengive aktivet i over 500.000 eksemplarer eller for mere end 500.000 seere.

  Med en forbedret licens må du ikke:

  • Distribuere den seperate fil.
  • Skabe merchandise, skabeloner eller produkter til videresalg eller distribution, hvor den primære værdi af produktet er knyttet til selve aktivet. Eksempelvis kan du ikke bruge aktivet til at lave en plakat, t-shirt eller kaffekop, som nogen ville købe specifikt på grund af det billede, der er trykt på den.

  Udvidede licenser

  Med en udvidet licens kan du:

  • Bruge aktivet med alle de rettigheder, som Standardlicensen giver.
  • Gengive aktivet i over 500.000 eksemplarer eller for mere end 500.000 seere.
  • Oprette varer eller produkter til videresalg eller fordeling, hvor produktets primære værdi er knyttet til selve aktivet, f.eks. et kaffekrus eller en t-shirt.

  Med en udvidet licens må du ikke:

  • Distribuere den separate fil.

  Begrænset licens – Adobe Express

  Nogle Adobe Stock-aktiver, der findes i Adobe Express-appen, leveres med den begrænsede licens – Adobe Express.* Med denne licens kan du:

  • Bruge aktivet i Adobe Express-appen.
  • Inkorporere aktivet i dit Adobe Express-projekt og udgive eller downloade dit projekt til brug uden for Adobe Express-appen.

  Med den begrænsede licens Adobe Express må du ikke:

  • Downloade, eksportere eller dele aktivet som en enkeltstående fil.
  • Bruge aktivet som en enkeltstående fil uden for Adobe Express-appen.
  • Bruge aktivet i et nyt Adobe Express-projekt, når dit betalte Adobe Express-medlemskab ophører.
  • Inkorporere aktivet i merchandise- eller skabelonfiler med henblik på salg eller distribution, medmindre det endelige projekt er ophavsretligt beskyttet arbejde. Eksempelvis kan du ikke bruge aktivet til at lave en plakat, t-shirt eller kaffekop, som nogen ville købe specifikt på grund af det aktiv, der er trykt på den.

  *Hvis et Adobe Stock-aktiv følger med den begrænsede licens Adobe Express, vil du typisk se et kroneikon på aktivet, når du søger i Adobe Express-appen. For at bekræfte licenstypen, når aktivet er importeret til dit Adobe Express-projekt, skal du vælge aktivet i dit projekt og klikke på ikonet "kildeoplysninger".


  Genereret output fra Adobe Stock

  Alle genererede output er underlagt disse brugerretningslinjer.

  Tekst til billede-output, der er downloadet fra Adobe Stock Generer-siden, kan omfatte IP-skadesløsholdelse. IP-skadesløsholdelse er beskyttelse mod juridiske fordringer om, at dit Firefly-output krænker en andens immaterielle rettigheder.

  Du kan finde flere oplysninger om brug af genererede output og omfanget af tilbudt IP-skadesløsholdelse i vores Vilkår og betingelser.


  Redaktionel brug

  Ud over de ovenfor nævnte licensbegrænsninger gælder følgende for aktiver mærket "Kun til redaktionel brug":

  • Kan bruges i relation til begivenheder eller emner, der har nyhedsværdi eller offentlighedens interesse, typisk i avis- eller magasinartikler, nyhedsblogs eller lignende medier.
  • Kan ikke bruges til kommercielle formål som reklamer, kampagner, støtteerklæringer, advertorials, kommercielle blogge, merchandise osv. – heller ikke selvom du har fået en Udvidet licens – uden forudgående skriftlig samtykke fra aktivets copyright-ejer og yderligere tilladelser, alt efter hvad der kræves.
  • Må ikke redigeres bortset fra mindre justeringer af hensyn til teknisk kvalitet eller mindre beskæringer eller ændring af størrelsen, samtidig med at det redaktionelle indhold og integriteten af originalen bibeholdes.
  • Al brug skal indeholde den kildeangivelseslinje, der er vist på webstedet og indeholdt i filens IPTC-kildeangivelseslinjefelt , f.eks. ''bureauets/bidragsyderens navn – stock.adobe.com''.

  Lydaktiver

  Med Adobe Stocks afgiftsfrie lydlicenser kan du bruge ethvert licenseret musiknummer, så mange gange du vil, så længe tid du vil, overalt i verden.

  Standardlicens for lyd dækker de mest almindelige brugstilfælde såsom sociale medier, websteder, digitale annoncer og virksomhedspræsentationer, undtagen dem, der er angivet herunder.

  Udvidet licens for lyd er påkrævet til projekter, der distribueres via:

  • TV eller radio
  • Betalt adgang on demand eller ved streaming af video
  • Apps eller videospil
  • Biografudgivelser
  • Fysiske salgssteder

  Begrænsninger for begge lydlicenser:

  • Lydfiler skal synkroniseres med billede, fortælling osv. Ingen separat distribution. Lydfilen må ikke udgøre den primære værdi for slutproduktet.
  • Der må ikke ske nogen remixing, mashups eller andre ændringer med det formål at skabe et nyt musiknummer. Kun et minimum af ændringer er tilladt.
  • Lydfiler kan ikke integreres i skabeloner, logoer eller anden virksomhedsbranding.

  Se de fulde vilkår for lydlicenser i vores Vilkår og betingelser.


  Flere oplysninger

  Hvis du stadig har spørgsmål:

  • Du kan se den type licens, der er knyttet til et aktiv, på detaljesiden i webbrowseren.
  • Hvis du ikke er sikker på, hvilken type licens du har til et bestemt aktiv, eller hvis du har brug for at købe en ekstra licens til et aktiv, skal du klikke på dit navn i navigationslinjen herover for at åbne din Licenshistorikside.
  • Disse Adobe Stock-licensoplysninger er kun beregnet til enkeltpersoner og Creative Cloud for teams-medlemmer. Enterprise-brugere henvises til Virksomhedslicenssiden.
  • Se de fulde licensvilkår, inklusive yderligere begrænsninger, i vores Vilkår og betingelser.