ระบบได้ส่งลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านของคุณไปที่: ต่อไปนี้คุณจะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงสินค้าที่คุณได้ซื้อ
ค้นหาที่คล้ายกัน:
ซีรีส์:
โมเดล:
คอลเลกชัน:
ปลดล็อคแอสเซทกว่า 200 ล้านรายการในคอลเลกชันเต็มรูปแบบของเรา
เทมเพลต Adobe Express
สำรวจ Adobe Express
เพิ่มตัวกรองใหม่แล้ว
เรียงลำดับตาม

91 ผลลัพธ์ใน ทั้งหมด

นวัตกรรมเทคโนโลยี

ฟุตเทจสต็อกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุค

Office Conference Room Meeting: Diverse Team of Top Managers Talk, Brainstorm, Use Laptop Computer. Business Partners Discuss Financial Reports, Plan Operations Based on Line and Pie Graph Reports.
00:20
Female research scientist looking into microscope, wearing safety glasses.Blue lighting in a dark lab room.Close up, slider, shot with BMPCC 4K.Biochemistry, pharmaceutical medicine, science concept
00:08
Successful Businesswoman in Stylish Dress Using Tablet Computer, Standing in Modern Diverse Office Working on Financial, Business and Marketing Projects. Portrait of Beautiful Asian Manager.
00:14
Medium shot of ginger Caucasian school kid wearing goggles watching modern 3d printer printing detail for robot construction during robotic technology lesson
00:16
Robotic Arm Assembling 3d Printer On Conveyor Belt. 4K 360 VR animation
00:16
Professional female engineer in database learning technology inspecting server supercomputer at cyberspace coworking in team inside data center. Close-up. Beautiful smart people.
00:08
4K Time lapse of automatic train moving to tunnel, Tokyo, Japan
00:24
The night sky landscape with telescope silhouette. Starry sky. Astronomy.
00:11
Omni channel technology of online retail business method. Multichannel marketing on social media network platform offer service of internet payment channel, online retail shopping and omni digital app
00:25
Old excited man searches the internet for an online broadcast of a match on a laptop. Disappointment and annoyance
00:20
Animation of white lines, human brain and dna strand spinning with data processing on screen
00:10
Disabled businessman in a wheelchair at work in modern open space coworking office on team meeting using virtual reality goggles and drone simulation. Effective teamwork in a startup business.
00:13
Flying through glowing neon triangles creating a tunnel with grunge reflection, blue red spectrum, fluorescent ultraviolet light, modern colorful lighting, 4k loop animation
00:08
Team of Talented Computer Engineers Programming at Their Workstations. Independent Company Works on a Neural Network Machine Learning Development Project
00:10
Computer code. Sci-fi or futuristic information technology visualization. Seamless loop 3D render animation
00:12
Young cute girl exploring quadcopter. Child playing with drone at home. Education, home studying, children lifestyle, technology, science, future and people concept
00:12
Aerial drone timelapse motion hyperlapse at night with cars and traffic.
00:08
Scientists are experimenting with a robot in virtual reality
00:17
Abstract science analytic beautiful motion big data chart flow background perfect for text title information intro 4k uhd
00:16
Businesswoman with Briefcase Climbing Stairs from Smartphone. Success and Business Concepts. Flat Design Cartoon Character Isolated Loop 2d Animation
00:20
Man and Woman Engineers with Laptop and a Tablet Analyse and Discuss How a Futuristic Robotic Arm Works and Moves a Metal Object. They are in a High Tech Research Laboratory with Modern Equipment.
00:11
Cyber hand, robotic arm making test movements. 3D animation
00:20
Close-up man in VR headset looking around standing in snow cave with stalactites at background. Portrait of confident male Caucasian explorer enjoying virtual reality outdoors with snow frost around
00:08
speedly Futuristic monorail train . Concept of future. Water and wind energy. Realistic 4K animation.
00:11
Car Factory Engineer in Work Uniform Using Laptop Computer. Automotive Industrial Manufacturing Facility Working on Vehicle Production with Robotic Arms Technology. Automated Assembly Plant.
00:20
Biometric Facial Recognition Scanning of Blue Eye's Iris. Futuristic Concept: Projector Identifies Individual by Illuminating Face by Dots and Scanning with Laser. Close-up Shot
00:17
Female Operations Manager Holds Meeting Presentation for a Team of Economists. Asian Woman Uses Digital Whiteboard with Growth Analysis, Charts, Statistics and Data. People Work in Business Office.
00:12
Futuristic humanoid female robot is idle. Concept of future. Realistic 4K animation.
00:11
Young male scientist is working with robot, laptop and 3d printer in workplace developing cool gadgets at work. Innovation, technology and business concept.
00:14
Smart city and communication network concept. IoT (Internet of Things).
00:30
Smart student using a 3D printer in the lab
00:08
Autonomous robots moving shelves with cardboard boxes in automated warehouse. Seamless looping. Automated warehouse of the future concept. Realistic high quality 3d rendering animation.
00:08
Engineer working with virtual reality headset in creative office
00:14
Big data conceptual organic shapes AI abstract design
00:20
Female team working in modern laboratory. Studying genetic material with microscope. Using computer
00:29
都市とネットワーク
00:15
Schoolgirl in virtual reality glasses moves fingers and body
00:15
Inside the human mind as brain cells ignite on a microscopic scale
00:10
African American adult male working on robotics
00:15
Loop of Loopable graphene structure. Rows of carbon atoms. Honeycombs
00:01
Elevated Security Camera Surveillance Footage of a Crowd of People Walking on Busy Urban City Streets. CCTV AI Facial Recognition Big Data Analysis Interface Scanning, Showing Animated Information
00:24
Office Conference Room Meeting: Diverse Team of Top Managers Talk, Discuss, Brainstorm, Use Laptop Computer. Business Partners Presenting Investment and Marketing Strategy for E-Commerce Startup.
00:17
Robotic head made of shiny  chrome cubes. 
Weeping machine . Crying AI . Liquid metal tears streaming downwards . 3d animation
00:30
Girl with a prosthetic arm holding remote control. Disabled girl tries to hold a control panel
00:20
Robotic equipment. Industrial factory indoors and machinery. Large industrial enterprise, transport plant.
00:05
Smart robotic farmers concept, robot farmers, Agriculture technology, Farm automation
00:08
Group of young businesspeople using laptop outdoors in courtyard, start-up concept.
00:10
Microcontroller soldering pin-header
00:23
Group of entrepreneurs crowdfunding
00:15
Creative Male Head Anatomy. High quality 4k footage
00:20
Group of multieracial schoolchildren interacting using gadgets laptops for programming at robotics engineering class. School science classroom of futuristic technologies. STEM education concept.
00:14
White frame of wavy shape and free space. Neural network or artificial intelligence concept. Seamless loop 3D render animation with depth of field 4k 4096x2304
00:10
African American schoolgirl using virtual reality headset in classroom at school 4k
00:15
Special robotic arm uses suction cups to drag big panels at a factory.
00:18
Group of elderly people sitting at desks in library or classroom and studying, middle-aged male teacher helping one of them with task
00:15
Military predator drone flying at sunset. Intelligent unmanned vehicle.
00:16
robots weld car body on a car factory, top view, sparks and lights
00:15
Production of a prosthetic leg. A man creates part of the leg. An engineer is testing the mechanical joint of a prosthetic leg. New sports body part.
00:13
Teenage Engineering fixing machine in workshop. Female Engineering making robotics prototype in laboratory with team. 4K Resolution.
00:15
Beautiful young female playing game in vr glasses on sunny day. Happy woman touch something using modern 3D virtual reality headset on white background indoors. Augmented Reality. Future is now 4K
00:23
Slow Motion footage of flying quadcopter - DJI Inspire 2 - Professional film production equipment - Flyying away
00:16
Female office worker working from home video conferencing businesspeople group communicate during virtual web cam meeting. Remote videoconference call concept. Over shoulder closeup laptop screen view
00:17
man using his smartwatch app in the office, new technology concept, dolly camera movement
00:25
Woman using black digital tablet near window of skyscraper with view night cityscape. Light city street bokeh illumination at evening. Entertainment, opportunity and technology concept
00:12
solar power station in mountain
00:12
Adult of african ethnicity using computer for remote work and typing on keyboard. Businessman working from home with online technology and browsing internet. Person networking.
00:11
Handicapped patient walks, using prosthetic machine, close up.
00:13
Engineer programming and testing robotics
00:08
Office Conference Room Meeting: Diverse Team of Top Managers Talk, Discuss, Brainstorm, Use Laptop Computer. Business Partners Presenting Investment and Marketing Strategy for E-Commerce Startup.
00:10
Kids development and upbringing. Llittle concentrated redhead schoolboy nerd studying at home on laptop, slow motion
00:16
Abstract technology science concept, DNA code structure with glow. Science concept background. Nano technology
00:09
Female Teenage Pupil Building Robot Car In Science Lesson
00:22
Autopilot smart self drive car ride on sunny highway to denstionation point. Technological future animations.
00:13
Selective focus shot of smartphone on tripod filming female musician playing the guitar and singing into microphone in recording studio during live stream
00:20
A timelapse clip of the CSIRO satellites in NSW Australia exploring the skies with the Milkyway and stars moving. This is a great tourist spot with dark skies and impressive engineering.
00:36
Cube and tubes with lights. Futuristic technology design. Seamless loop 3D render animation with DOF
00:20
Little girl using tablet in the bedroom.
00:09
Digital hands touching. Arm in virtual reality meets artificial intelligence.
00:15
Young Teenage Multiethnic Schoolgirl is Studying Electronics and Soldering Wires and Circuit Boards in Her Science Hobby Robotics Project. Girl is Working on a Robot in Her Room. Education Concept.
00:16
Wind turbines generating alternative clean green energy, wind farm in the ocean, climate change solution, aerial 3d render
00:13
Portrait young african amerian man goes down the street and uses phone look at camers happy smile internet face technology fashion black texting attractive smartphone communication handsome message
00:15
4K seamless loop of print circuit technology cyber and futuristic concept. Circuit Board with moving electrons. CPU processing Data. Futuristic HUD technology Screen Data animation. 3D render
00:15
young woman browsing online using tablet computer scrolling looking at social media pictures with mobile touchscreen technology relaxing on sofa at home 4k
00:11
Coronavirus and DNA spirals with a walking science man  network glowy blue cyberspace animation background.
00:13
Coworking African American man and woman with tablet walking in corridor with server racks in data center checking hardware in team
00:25
USA communications.
00:30
Yellow HEX computer code on curved screen. Futuristic information technology concept. Seamless loop 3D render animation with DOF
00:10
High school students working on robotics in class
00:09
Global digital blue technology background
00:15
Male IT Technician Working on a Laptop Standing Before Open Server Rack Cabinet in Big Dara Center. Shot on RED EPIC-W 8K Helium Cinema Camera.
00:10
blue data flow 3d bg as digital space. Blue high tech background with glow particles form complex structure. Sci-fi background concept of hi-tech information flow, blockchain, data science. DOF
00:20