En länk till val av lösenord har skickats till: För att komma åt dina inköp behöver du ett lösenord.
Köp med krediter återbetalas inte. Om du bor utanför Japan upphör oanvända krediter automatiskt att gälla 12 månader efter inköpsdatumet. Om du är bosatt i Japan upphör outnyttjade krediter automatiskt att gälla 6 månader efter inköpsdatum, såvida de inte köpts via Adobes VIP-program eller Creative Cloud for teams. I de fallen upphör oanvända krediter automatiskt att gälla 12 månader efter inköpsdatum. När ditt Adobe Stock-konto avslutas förlorar du alla oanvända krediter. Du kan använda dina krediter för att licensiera alla typer av arbeten så snart din betalning är godkänd. Antalet krediter som krävs för att licensiera ett specifikt arbete visas i användargränssnittet. Adobe sparar din betalningsinformation och du kan redigera den på sidan Hantera konto*.
I Argentina, Chile och Colombia är Adobe för närvarande inte ålagt av argentinsk, chilensk respektive colombiansk lagstiftning att debitera skatt. I händelse av att myndigheterna i de länderna kräver att Adobe debiterar skatt kommer vi att lägga till den obligatoriska skatten i din månadsavgift.
*I vissa länder måste du kontakta kundsupporten för att avbryta planen. Se en lista med dessa länder här.