En länk till val av lösenord har skickats till: För att komma åt dina inköp behöver du ett lösenord.
Vi hittade en licenshistorik, krediter eller en prenumerationsplan i din personliga profil. Vill du överföra det till din företagsprofil?
Vi hittade en licenshistorik, krediter eller en prenumerationsplan i din personliga profil. Vill du överföra det till din företagsprofil?

On demand-köp av kreditpaket är inte återbetalningsbara. Om du bor utanför Japan upphör oanvända krediter automatiskt att gälla 12 månader efter inköpsdatumet. Om du bor i Japan upphör oanvända krediter automatiskt att gälla 6 månader efter inköpsdatumet. Om du bor i Sydkorea kan du begära full återbetalning inom sju dagar efter köpet, förutsatt att inga krediter har använts. Du kan använda dina krediter för att licensiera innehåll så snart din betalning är godkänd. Du tillåter oss att lagra dina betalningsmetoder och att debitera dig automatiskt med dem för varje köp tills du byter betalningsmetod. Du kan ändra dina betalningsuppgifter när som helst på din Adobe-kontosida. När ditt Adobe Stock-konto avslutas förlorar du alla oanvända krediter. 

Om du är kund inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan din bank kräva att du autentiserar ditt första köp med hjälp av ett lösenord, en engångskod som skickas till din mobiltelefon eller biometrisk igenkänning. När du autentiserar dig godkänner du även att vi debiterar ytterligare köp med din valda betalningsmetod utan att du ger oss ytterligare betalningsinformation eller andra anvisningar (med andra ord initierar vi själva framtida betalningar). Sådana ytterligare köp kan ske när vi automatiskt debiterar din betalningsmetod i samband med en återkommande prenumeration eller när du lägger till eller ändrar licenser eller produkter.

I Argentina, Chile och Colombia är Adobe för närvarande inte ålagt av argentinsk, chilensk respektive colombiansk lagstiftning att debitera skatt. I händelse av att myndigheterna i de länderna kräver att Adobe debiterar skatt kommer vi att lägga till den obligatoriska skatten i din månadsavgift.