Wiadomość z łączem do ustawiania hasła została wysłana na adres: Aby uzyskać dostęp do zakupów, niezbędne jest hasło.
Przesłany obraz:
Portfolio:

night and candle - divination of wax - polish tradition - divination from wax - evening predictions on the eve of St. Andrew