Link do ustawienia hasła został wysłany na adres W przyszłości dostęp do zakupów będzie można uzyskać po podaniu hasła.
Uzyskaj bezpłatne obrazy (10) Adobe Stock.
Odblokuj ponad 200 milionów zasobów z naszej pełnej kolekcji

Exhausted sleepy mature woman in casual clothes and shoes holding hand bag, resting on couch, lying on belly with closed eyes, falling asleep, taking break, pause, feeling fatigue, burnout