Wiadomość z łączem do ustawiania hasła została wysłana na adres: Aby uzyskać dostęp do zakupów, niezbędne jest hasło.
Portfolio:
Uzyskaj 10 bezpłatnych obrazów Adobe Stock.

Dark green leaves of monstera or split-leaf philodendron (Monstera deliciosa) the tropical foliage houseplant isolated on white background, clipping path included.