Wiadomość z łączem do ustawiania hasła została wysłana na adres: Aby uzyskać dostęp do zakupów, niezbędne jest hasło.
Portfolio:
Uzyskaj 10 bezpłatnych obrazów Adobe Stock.

Christmas stollen. Traditional German, European festive dessert. Ingredients cranberries, pine nuts for Christmas Stollen. Stollen cake cut into pieces. Christmas food card.