Wiadomość z łączem do ustawiania hasła została wysłana na adres: Aby uzyskać dostęp do zakupów, niezbędne jest hasło.
W Twoim profilu osobistym znaleziono historię licencji, punkty lub plan subskrypcyjny. Czy chcesz przenieść te zasoby do profilu biznesowego?
W Twoim profilu osobistym znaleziono historię licencji, punkty lub plan subskrypcyjny. Czy chcesz przenieść te zasoby do profilu biznesowego?
Portfolio:

Gunnar Gunnarsson

Self-taught photographer, Gunnar Freyr is exploring his Icelandic roots through the lens of his camera. His clean aesthetics and soft-photo style has earned him success both internationally and locally in Iceland. He spends a great deal of time traveling the corners of the country - working on his own projects as well as together with a number of multinational brands.