Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
S balíčkem kreditů ušetříte na videích 50,00 €

Drone aerial footage of Bang Bao fishing village, flying over traditional houses on piloti or stilt above sea water, with a pier in Koh Chang Thailand