Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Peníze za nákup kreditů nelze vrátit. Pokud máte trvalé bydliště mimo Japonsko, platnost nevyužitých kreditů automaticky vyprší 12 měsíců od data zakoupení. Pokud jste obyvatelem Japonska, platnost nevyužitých kreditů automaticky vyprší 6 měsíců od data zakoupení, mimo případy, kdy jste produkt zakoupili prostřednictvím programu VIP společnosti Adobe nebo služby Creative Cloud pro týmy. V takovém případě nevyužité kredity automaticky vyprší 12 měsíců od data zakoupení. Při zrušení účtu Adobe Stock přijdete o všechny nevyužité kredity. Své kredity můžete použít k licencování jakéhokoli typu práce ihned po zpracování platby. Počet kreditů požadovaný k licencování konkrétní práce se zobrazí v uživatelském rozhraní. Společnost Adobe bude uchovávat vaše platební údaje. Tyto údaje můžete upravit na stránce Správa účtu*.
V současné době není společnost Adobe povinna v Argentině, Chile a Kolumbii účtovat daň. Pokud to však příslušné státní orgány začnou vyžadovat, budeme k celkovým částkám vašich měsíčních plateb přičítat povinné daně.
* V některých zemích je zrušení možné výhradně prostřednictvím podpory zákazníků. Seznam těchto zemí najdete zde.