Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Young Handsome Suspect During Interrogation Undergoes Lie Detector / Polygraph Test, Connected to the Machine He Answers Questions. Computer Shows Measures of Physiological Responds.