Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Stylish Female Robotics Engineer Leans on the Table Works with Blueprints, Documents and Tablet Computer, She's Programming Robot Arm Movements