Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Stylish Female Industrial Robotics Engineer Uses Tablet Computer to Program and Manipulate Robot Arm for Lifting, Moving Objects. Technology Research Facility for Machine Learning and Cloud Computing