Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Stylish Female Engineer and Male Specialist Talking Lean on the Table Work with Blueprints, Documents and Tablet Computer. Working on Program and Manipulation of Robot Arm Movements. Modern Facility