Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Sankt-Petersburg, Russia, April 14, 2018: PayPal application icon on Apple iPhone X smartphone screen close-up in jeans pocket. PayPal app icon. PayPal is an online electronic finance payment system.