Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Sankt-Petersburg, Russia, April 14, 2018: Google AdWords express application icon on Apple iPhone X screen in jeans pocket. Google Ad Words Express icon. Google Adwords application.