Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Professional Automotive Engineer in Glasses with a Computer and Inspection Tools is Testing an Used Electric Engine in a High Tech Laboratory with a Concept Car Chassis.