Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

November 2, 2018 Sunnyvale / CA / USA - Microsoft logo at the company's office building located in Silicon Valley, south San Francisco bay area