Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

July 31, 2018 Santa Clara / CA / USA - AMD logo at the entrance to the offices located in Silicon Valley, south San Francisco bay area