Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Iceberg and ice from glacier in arctic nature landscape on Greenland. Aerial photo drone photo of icebergs in Ilulissat icefjord. Affected by climate change and global warming.