Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Helsinki, Finland, May 4, 2019: PayPal application icon on Apple iPhone X smartphone screen close-up. PayPal app icon. PayPal is an online electronic finance payment system.