Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

GERMANY - October 29, 2016: The famous Leica red dot on a Leica Q (Type 116). The Leica Q is a full frame digital compact camera with 24 MP announced on June 10, 2015.