Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Female Industrial Robotics Engineer Uses Tablet Computer Recording a Video of Moving Robot Arm Used for Lifting, Moving Objects. Technology Research Facility for Machine Learning and Cloud Computing