Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Electronics Development Engineer Working on Computer, Designing Motherboard, Doing Maintenance of Devices and Soldering Circuit Boards. Professional working in Bright and Modern Office