Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Electronics Design Engineer Working with Circuit Boards, Doing Maintenance and Soldering Motherboard Components. Screen Shows Neural Network, Machine Learning, Cloud Computing