Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Diverse Team of Industrial Robotics Engineers Gathered Around Table With Robot Arm, They Use Tablet Computer to Manipulate and Program it to Pick Up and Move Metal Component. Bright Facility