Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Detail of the Gazprom Neft in Belgrade, Serbia. In 2009, Gazprom Neft obtained a majority stake in the Serbian national oil and gas company NIS.