Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

Coach has a key to unlock potential - motivation concept. Coach (manager, mentor, HR specialist) unlock leader potential and talent represented by wooden figurine and hand with key.