Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

August 21, 2019 San Francisco / CA / USA - Close up of VMworld sign displayed on the Moscone Center facade; VMworld is a global conference for virtualization and cloud computing, hosted by VMware.