Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Portfolio:
Získejte zdarma 10 obrázků ze služby Adobe Stock

August 12, 2019 Sunnyvale / CA / USA - Close up of Walmart sign displayed at their Walmart Labs offices; WalmartLabs is a subsidiary of Walmart focusing on eCommerce and other technology related areas