Odkaz k nastavení vašeho hesla byl poslán na: Chcete-li mít v budoucnu přístup ke svým nákupům, budete potřebovat heslo.
Ve vašem osobním profilu jsme našli historii licencí, kredity nebo předplatné. Chcete je přenést do svého firemního profilu?
Ve vašem osobním profilu jsme našli historii licencí, kredity nebo předplatné. Chcete je přenést do svého firemního profilu?
Portfolio:

Gunnar Gunnarsson

Self-taught photographer, Gunnar Freyr is exploring his Icelandic roots through the lens of his camera. His clean aesthetics and soft-photo style has earned him success both internationally and locally in Iceland. He spends a great deal of time traveling the corners of the country - working on his own projects as well as together with a number of multinational brands.